Danas je portal Bijeljina Danas kompletna medijska platforma, a aplikativni dio portala kontinuirano se razvija u skladu sa savremenim internet trendovima. 

Pored samog portala koji je dostupan u Desktop i Mobile verzijama, razvili smo i Android aplikaciju portala (2011. godine kada je objavljena, bila je prva Android aplikacija iz BiH na Goole Play). 

Agencija BIMS svakodnevno unapređuje vlastiti CMS za upravljanje portalom, kao i ostale sekcije koje su dostupne posjetiocima na adresi www.bijeljina.org

Takođe, administriramo servere koje koristi Bijeljina Danas, kako bi platforma nesmetano funkcionisala, čak i kada je nekoliko hiljada posjetilaca istovremeno na portalu.