Platforma je napravljena 2014. godine kada su, prema Google istraživanju, mobilni uređaji na Internetu uzeli primat nad desktop računarma. TIh godina, više pažnje je počelo da se poklanja prilagođavanju weba za mobilne uređaje.

Mobity je omobućavao kreiranje web sajtova pomoću online editora i korisnicima nije bilo potrebno poznavanje programiranja. 

Sajtovi koje je pravio Mobity, bilu su modularni, odnosno korisnici su mogli kroz vizuelni editor da upravljaju sekcijama svog web sajta, kao i da dodaju nove opcije.

Mobity je pored verzije na engleskomi njemačkom jeziku imao i verziju na srpskom jeziku - Mobiklik.

Platforma je prodata 2015. godine.